Srednja medicinska skola Sestara milosrdnica Mostar

RASPORED ISPITA ZA POLAZNIKE U KOLOVOSKOM ISPITNOM ROKU 2016./2017.

 

Nadnevak

Vrijeme

Predmet

Razred

Br.

kand

PONEDJELJAK

21.8. 2017.

8:30

Zdravstvena njega  I

I.

5

8:30

Hitni  medic. postupci

IV.

4

8:30

Biologija

III.

9

9:30

Biologija

I.II.

6

9:30

Kemija i biokemija

III.

8

9:30

Biokemija

III.

1

10:00

Metodika zdravst.odgoja

IV.

6

11:30

Vjeronauk

III.IV.

2

UTORAK

22.8.2017.

8:30

Dermatologija

IV.

1

8:30

Anatomija i fiziologija

I.II.

2

8:30

Patologija

II.

4

9:00

Kirurgija

IV.

6

9:00

Pedijatrija

IV.

5

9:00

Pedijatrija s neonatolog.

III.

1

9:00

Porodništvo

III.IV.

2

9:00

Prva pomoć

IV.

2

9:00

Klinička medicina (fizioterpeutski tehničar)

IV.

1

9:00

Socijalna medicina

IV.

2

9:00

Pedagogija

III.

7

9:00

Kemija i biokemija

I.II.

3

10:00

Engleski j.(pism. i usm.)

III.

1

10:30

Latinski  j.(pism. i usm.)

I.II.

6

11:00

Fizika

II.

1

12:00

Farmakologija

III.

12

12:00

Farmaceutska kemija

IV

1

SRIJEDA

23.8.2017.

8:00

Stručni predmeti za zubotehničare

II.IV.

4+1

8:30

Povijest

I.II.III.

5

9:00

Klinička medicina (interno i zarazno)

III.

12

9:00

Ginekologija

IV.

6

9:00

Bolesti osjetila

IV.

4

9:00

Psihijatrija

IV.

5

9:00

Klinička med. (primalje)

II.IV.

2+1

10:00

Zemljopis

II.

2

10:00

Hrvatski j. (pism. i usm.)

III.

1

11:00

Tjelesna i zdrav. kultura

III.

1

ČETVRTAK

24.8.2017.

8:00

Zdravstvena njega IV

SKB Mostar - Kirurgija

IV.

6

8:00

Zdravstvena njega III

SKB Mostar - Interno

III.

10

 ČETVRTAK

24.8.2017. 

8:30

Zdravstvena njega II

II.

7

8:30

Stručni predmeti za fizioterapeutske tehn.

IV.

2

9:30

Psihologija

III.IV.

3

10:30

Politika i gospodarstvo

IV.

1

10:00

Mikrobiologija

II.

4

PONEDJELJAK

28.8.2017.

8:00

Završni ispit (frizer)

 

1

8:30

Završni ispit (opći smjer)

 

5

10:00

Strukovni sadržaji

 

5

11:00

Strukovni sadržaji(frizer)

 

1

11:30

Hrvatski jezik(završni)

 

5

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U ŠK. 2016./2017. GOD.

Na temelju Odobrenja za početak izvođenja programa srednjoškolskog odgoja i obrazovanja polaznika br. 05-02-40-2676/16 od 14. studenoga 2016. godine koje je donijelo Ministarstvo prosvjete znanosti kulture i športa HNŽ, Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar  r a s p i s u j e:

 

NATJEČAJ

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih za školsku 2016./2017. godinu

 

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar upisuje polaznike u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj 2016./2017. godini za sljedeća zanimanja:

 

- medicinska sestra – tehničar                                           30 polaznika

- farmaceutski tehničar                                                     20 polaznika

- fizioterapeutski tehničar                                                 20 polaznika

- zdravstveno - laboratorijski tehničar                              20 polaznika

- sanitarni tehničar                                                            10 polaznika

- primalja                                                                          20 polaznika

- medicinski kozmetičar                                                    10 polaznika

- zubotehničar                                                                   20 polaznika

- stomatološka sestra - tehničar                                        10 polaznika

- frizer                                                                               10 polaznika

 

Uz prijavu za upis (obrazac u Školi) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj preslici:

-       svjedodžbe o završenoj školi

-       rodni list.

 

Dokumentacija za upis dostavlja se osobno u tajništvo Srednje medicinske škola Sestara milosrdnica svakim radnim danom od 9 do 12 sati na adresi: Franjevačka 18, Mostar.

 

Natječaj ostaje otvoren do popune predviđenog broja polaznika.

 

 

 

Mostar, 18. studenoga 2016. god.

Zahtjev za upis, Prijavu za upis i Prijavnicu za polaganje ispita možete preuzeti ovdje

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

Kandidat uz prijavu prilaže :

  • rodni list,
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole,
  • vjenčani list (za osobe s promijenjenim prezimenom).

Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

Kandidat može prekvalificirati najviše tri razreda u jednoj školskoj godini.

Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u jednom roku nije ograničen.

Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok na oglasnoj ploči u školi i na web stranici medicinska.webs.com

 Uplate za ispite vršiti na žiro račun :

 

  • Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar
  • žiro račun: 3380002200005953
  • vrsta prihoda: 722611
  • općina: 180
  • proračunska organizacija: 1703005

 

 Sva uplata mora se iskoristiti u tekućoj školskoj godini, u suprotnom to su izgubljeni novci.

 U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon izmirenih uplata i položenih svih ispita iz prethodnog razreda.

Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovno plaćanje.

Za ispite koji se polažu na odjelima SKB Mostar obvezno je ponijeti bijelu kutu, a za ispite frizerskog zanimanja u školskom frizerskom salonu ponijeti svoj pribor.