Srednja medicinska skola Sestara milosrdnica Mostar

  

RASPORED ISPITA I POVJERENSTAVA ZA POLAZNIKE

TRAVANJ  2017./18.

 

Nadnevak

Vrijeme

Predmet

Razr.

Br.

kan.

ČETVRTAK

12.4.2018.

11:15

Hrvatski jez.(pismeni)

III.IV.

2

12:05

Engleski jez.(pismeni)

III.IV

2

13:45

Njemački jez.(pismeni)

IV.

1

14:35

Metodika zdravst.odg.

IV.

6

13:00

Hitni medic. postupci

IV.

5

PETAK

13.4.2018.

10:10

Njemački jez.(usmeno)

IV.

1

11:15

Engleski jez. (usmeno)

III.IV.

2

12:05

Hrvatski jez.(usmeno)

III.IV.

2

9:00

Kirurgija

IV.

9

9:00

Psihijatrija

IV.

7

9:00

Pedijatrija

IV.

6

9:00

Pedijatrija s neonatolog

III.IV.

3

 

9:00

Porodništvo

III.IV.

2

9:00

Prva pomoć

IV.

1

PONEDJELJAK

16.4.2018.

11:00

Pedagogija

III.

3

12:50

Psihologija

III.

4

13:00

Stručni premeti za zubotehničare (vježbe)

I.II.III

2

13:45

Računalstvo

III.

1

UTORAK

17.4.2018.

14:10

Farmakologija

III.

10

10:05

Kemija i biokemija

III.

5

10:25

Stručni predmeti za zubotehničare  (teorija)

I.II.III

2

10:25

Uvod u stomatologiju s prevencijom

I

1

14:30

Dermatologija

III.

1

14:30

Patofiziologija

III.

1

14:30

Ginekologija

IV.

11

14:30

Bolesti osjetila

IV.

9

14:30

Socijalna medicina

III.IV.

9

14:30

Klinička medicina (primalje)

II.III.

3

SRIJEDA

18.4.2018.

14:30

Klinička med.(interne i zarazne bolesti)

III.

5

 

Klinička medicina (fizioterapeut. tehnič.)

III.

1

12:00

Stručni predmeti za fizioterapeut.tehničare

III.

1

8:00

Zdravstvena njega IV SKB Mostar-Kirurgija

IV.

7

13:45

Biologija

III.

5

13:45

Biokemija

III.

1

ČETVRTAK

19.4.2018.

8:00

Zdravstvena njega III SKB Mostar-Interno

III.

9

12:10

Tjelesna i zdrav.kultura

III.IV.

4

12:40

Politika i gospodarstvo

IV.

1

13:15

Elektronika

III

1

13:45

Povijest

III.

1

13:45

Vjeronauk

III.IV.

4

PONEDJELJAK

23.4.2018.

9:20

Latinski jezik (pismeni)

I.II.

11

11:15

Analitička kemija

II.

1

11:15

Biologija II

II.

2

11:10

Zdravstvena njega I

I.

11

12:30

Etika

I.

2

UTORAK

24.4.2018.

10:45

Patologija s patofiziol.

II.

10

10:45

Anatomija (svi smjerovi osim općeg)

I.II.

2

10:45

Osnove zdravst.struke

I.

1

12:30

Osnove higijene i zdrav.njege

I.

1

13:10

Povijest

I.II.

2

12:00

Zdravstvena  njega II

II.

20

SRIJEDA

25.4.2018.

10:25

Matematika (pismeni)

I.II.

1

10:45

Mikrobiologija

II.

11

9:00

Anatomija (opći smjer)

I.

12

ČETVRTAK

26.4.2018.

11:15

Zemljopis

I.II.

6

9:20

Kemija i biokemija

I.II.

5

9:20

Kemija

I.II.

2

10:25

Biologija I

I.

3

13:00

Vjeronauk

I.II.

5

PETAK

27.4.2018.

9:10

Fizika

I.II.

9

12:00

Latinski jez.(usmeni)

I.II.

11

11:00

Završni ispit (opći smjer i primalja)

 

5

11:30

Strukovni sadržaji

 

 

13:00

Hrvatski jezik (završni)

 

 

Natječaj za upis polaznika

NATJEČAJ

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih za školsku 2017./2018. godinu

 

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar upisuje polaznike u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj 2017./2018. godini za sljedeća zanimanja:

 

 

- medicinska sestra – tehničar                                           30 polaznika

- farmaceutski tehničar                                                     10 polaznika

- fizioterapeutski tehničar                                                 10 polaznika

- zdravstveno - laboratorijski tehničar                                5 polaznika

- sanitarni tehničar                                                              5 polaznika

- primalja                                                                          20 polaznika

- medicinski kozmetičar                                                      5 polaznika

- zubotehničar                                                                   10 polaznika

- stomatološka sestra-tehničar                                          10 polaznika

- frizer                                                                                 5 polaznika

 

 

Uz prijavu za upis (obrazac u Školi) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju isključivo u ovjerenoj preslici:

-          izvadak iz matične knjige rođenih

-          svjedodžbe svih razreda završene srednje škole.

 

Dokumentacija za upis dostavlja se osobno u tajništvo Srednje medicinske škola Sestara milosrdnica svakim radnim danom od 9 do 12 sati na adresi: Franjevačka 18, Mostar.

 Natječaj ostaje otvoren do popune predviđenog broja polaznika.

 

Mostar, 10. studenoga 2017.

Zahtjev za upis, Prijavu za upis i Prijavnicu za polaganje ispita možete preuzeti ovdje

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

 • Natječaj za  upis polaznika škola raspisuje po odobrenju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.

 

 • Kandidat uz prijavu prilažu sljedeću dokumentaciju o ovjerenoj preslici :
  • izvadak iz matične knjige rođenih
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole

 

 • Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

 

 • Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

 

 • Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u jednom roku nije ograničen.

 

 • Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok  na oglasnoj ploči u školi i na web stranici medicinska.webs.com

 

 • Uplate za ispite vršiti na žiro račun :
  • Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar
  • žiro račun: 3380002200005953
  • vrsta prihoda: 722611
  • općina: 180
  • proračunska organizacija: 1703005

 

 • Uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati kandidati predaju u tajništvo škole prije ispitnog roka.

 

 • U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

 

 • Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon  izmirenih uplata i položenih svih ispita iz prethodnog razreda.

 

 • Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom  nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovnu prijavu i plaćanje.

 

 • Za ispite  koji se polažu na odjelima SKB Mostar obvezno je ponijeti bijelu kutu, a za ispite frizerskog zanimanja u školskom frizerskom salonu ponijeti svoj pribor.