Srednja medicinska skola Sestara milosrdnica Mostar

RASPORED ISPITA ZA POLAZNIKE U TRAVANJSKOM ISPITNOM ROKU 2016./2017.

 

Nadnevak

Vrijeme

Predmet

Razr.

Br.

kan

PONEDJELJAK

3.4.2017.

8:00

Morfologija zuba

I.

2

8:00

Laborat.fiksna protetika

II.

2

8:00

Labor. protetika- vjezbe

II.

2

11:00

Metodika zdravst.odgoja

IV.

4

11:00

Vježbe iz frizerstva

I.III.

2

12:55

Frizerstvo s estetikom

I.

1

13:45

Praktična nastava

I.III.

2

11:15

Kemija i biokemija

III.

1

11:30

Pedagogija

III.

1

13:00

Farmakologija

III.

3

12:00

Politika i gospodarstvo

IV

1

14:40

Klinička medicina (interne i zarazne bolesti)

III.

3

14:40

Socijalna medicina

IV.

4

UTORAK

4.4.2017.

8:00

Tehnologija zubot. mat.

I.II.

5

8:00

Vježbe iz morfol.zuba

I.

2

8:00

Stomat. anatomija s gnat

II.

2

10:25

Engleski j.(pism.i usm.)

IV.III.

2

11:15

Zdrav.psihologija

III.

2

12:05

Povijest

III.

1

14:30

Ginekologija

IV.

5

14:30

Bolesti osjetila

IV.

5

14:30

Psihijatrija

IV.

5

14:30

Klinička med. (primalje)

IV.

2

14:35

Računalstvo

III

1

SRIJEDA

5.4.2017.

8:00

Zdravstvena njega IV

(Kirurgija SKB Mostar)

IV.

3

8:00

Zdravstvena njega III

(Interno SKB Mostar)

III.

2

11:15

Biologija

III.

2

12:50

Hitni medicin. postupci

IV.

4

ČETVRTAK

6.4.2017.

12:55

Hrvatski j.(pismeni)

IV.

1

13:50

Vjeronauk

IV.III.

2

15:00

Tjelesna i zdravs. kultura

IV.

1

PETAK

7.4.2017.

9:00

Kirurgija

IV.

5

9:00

Pedijatrija

IV.

6

9:00

Pedijatrija s neonatolog.

IV.

1

9:00

Klinička med.(fizioterap.

IV.

1

12:55

Hrvatski j.(usmeni)

IV.III.

2

PONEDJELJAK

10.4.2017.

9:20

Biologija

I.II.

5

9:10

Anatomija (svi smjerovi osim općeg))

I.II.III.

7

9:10

Osnove epidemiologije

II.

1

9:10

Laborator. hematologija

III.

1

 

9:10

Citol.i histološ.metode

IV.

1

10:25

Fizika

I.II.III.

7

11:15

Mikrobiologija

II.

8

12:30

Zdravstvena  njega I.

I.

15

UTORAK

11.4.2017.

10:25

Zemljopis

I.II.

3

 12:05

Vjeronauk

I.II.

3

12:05

Kemija i biokemija

I.II.

5

12:05

Kemija

I.II.

3

12:05

Analitička kemija

II.

1

12:05

Fizikalna kemija

II.

1

12:05

Instrumentalne metode

III.

1

12:05

Medicinska biokemija

III.

1

12:00

Zdravstvena  njega II

II.

14

13:45

Latinski j. (pismeni)

I.II.

10

SRIJEDA

12.4.2017.

9:00

Anatomija (opći smjer)

I.

6

11:15

Povijest

II.

1

10:40

Patologija

II.

13

12:55

Latinski j. (usmeni)

I.II.

10

PONEDJELJAK

24.4.2017.

11:15

Završni ispit (u školi)

 

3

UTORAK

25.4.2017.

10:00

Hrvatski jezik (završni)

 

 

 

11:15

Strukovni sadržaji

 

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U ŠK. 2016./2017. GOD.

Na temelju Odobrenja za početak izvođenja programa srednjoškolskog odgoja i obrazovanja polaznika br. 05-02-40-2676/16 od 14. studenoga 2016. godine koje je donijelo Ministarstvo prosvjete znanosti kulture i športa HNŽ, Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar  r a s p i s u j e:

 

NATJEČAJ

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih za školsku 2016./2017. godinu

 

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar upisuje polaznike u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj 2016./2017. godini za sljedeća zanimanja:

 

- medicinska sestra – tehničar                                           30 polaznika

- farmaceutski tehničar                                                     20 polaznika

- fizioterapeutski tehničar                                                 20 polaznika

- zdravstveno - laboratorijski tehničar                              20 polaznika

- sanitarni tehničar                                                            10 polaznika

- primalja                                                                          20 polaznika

- medicinski kozmetičar                                                    10 polaznika

- zubotehničar                                                                   20 polaznika

- stomatološka sestra - tehničar                                        10 polaznika

- frizer                                                                               10 polaznika

 

Uz prijavu za upis (obrazac u Školi) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj preslici:

-       svjedodžbe o završenoj školi

-       rodni list.

 

Dokumentacija za upis dostavlja se osobno u tajništvo Srednje medicinske škola Sestara milosrdnica svakim radnim danom od 9 do 12 sati na adresi: Franjevačka 18, Mostar.

 

Natječaj ostaje otvoren do popune predviđenog broja polaznika.

 

 

 

Mostar, 18. studenoga 2016. god.

Zahtjev za upis, Prijavu za upis i Prijavnicu za polaganje ispita možete preuzeti ovdje

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

Kandidat uz prijavu prilaže :

  • rodni list,
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole,
  • vjenčani list (za osobe s promijenjenim prezimenom).

Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

Kandidat može prekvalificirati najviše tri razreda u jednoj školskoj godini.

Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u jednom roku nije ograničen.

Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok na oglasnoj ploči u školi i na web stranici medicinska.webs.com

 Uplate za ispite vršiti na žiro račun :

 

  • Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar
  • žiro račun: 3380002200005953
  • vrsta prihoda: 722611
  • općina: 180
  • proračunska organizacija: 1703005

 

 Sva uplata mora se iskoristiti u tekućoj školskoj godini, u suprotnom to su izgubljeni novci.

 U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon izmirenih uplata i položenih svih ispita iz prethodnog razreda.

Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovno plaćanje.

Za ispite koji se polažu na odjelima SKB Mostar obvezno je ponijeti bijelu kutu, a za ispite frizerskog zanimanja u školskom frizerskom salonu ponijeti svoj pribor.