Srednja medicinska skola Sestara milosrdnica Mostar

  

RASPORED ISPITA I POVJERENSTAVA ZA POLAZNIKE

SIJEČANJ  2017./18.

Nadnevak

Vrijeme

Predmet

Razred

Br.

kand

PONEDJELJAK

15.1.2018

11:00

Pedagogija

III.

   5

11:15

Metodika zdrav.odgoja

IV.

6

12:00

Engleski j. (pismeni)

IV.

3

12:30

Psihologija

III.

7

13:45

Hrvatski j. (pismeni)

IV.

3

UTORAK

16.1.2018.

10:10

Kemija i biokemija

III.

5

12:00

Računalstvo

III.

1

12:00

Hitni medicin. postupci

IV.

5

13:10

Povijest

III.

4

14:00

Farmakologija

III.

9

14:30

Socijalna medicina

IV.

9

14:30

Ginekologija

IV.

10

14:30

Bolesti osjetila

IV.

9

14:30

Klinička med. (primalje)

II.III.

IV.

3

SRIJEDA

17.1.2018.

10:45

Elektrotehnika

III.

1

11:15

Politika i gospodarstvo

IV.

1

12:00

Engleski j.(usmeni)

IV.

3

12:00

Stručni predmeti za fizioterapeutske tehn.

III.II.

2

13:45

Biologija

III.

7

14:30

Klinička medicina (interne i zarazne bol.)

III.

7

ČETVRTAK

18.1.2018.

8:00

Zdravstvena  njega III (SKB Mostar- Interno)

III.

9

8:00

Zdravstvena  njega IV

(SKB Mostar-Kirurgija)

IV.

6

11:15

Hrvatski j. (usmeni)

IV.

3

12:10

Tjelesna i zdrav. kultura

III.IV.

3

14:00

Vjeronauk

III.IV.

3

PETAK

19.1.2018.

9:00

Kirurgija

IV.

9

9:00

Psihijatrija

IV.

6

9:00

Pedijatrija

IV.

6

9:00

Pedijatrija s neonatolog.

III.

2

9:00

Porodništvo

III.

2

9:00

Prva pomoć

IV.

1

PONEDJELJAK

22.1.2018.

9:20

Latinski j. (pismeni)

I.II.

18

11:00

Zdravstvena  njega I

I.

29

12:00

Zdravstvena  njega II

II.

9

UTORAK

23.1.2018.

10:50

Patologija s patofiziol.

II.

4

11:15

Anatomija s fiziologijom (svi smjerovi osim općeg

I.II.

5

11:15

Osnove zdravst. struke

I.

1

11:15

Stručni predmeti za laboratorijske tehničare

IV.

1

12:00

Zemljopis

I.II.

6

13:10

Uvod u rehabilitaciju

I.

2

13:45

Biologija II

II.

3

13:45

Uvod u laborat. rad

I.

1

13:45

Medicinska biokemija

IV.

1

13:45

Analitička kemija

IV.

1

SRIJEDA

24.1.2018.

11:15

Mikrobiologija

II.

4

13:00

Biologija I

I.

3

14:00

Anatomija i fiziologija (opći smjer)

I.

18

ČETVRTAK

25.1.2018.

9:20

Kemija i biokemija

I.II.

9

9:20

Kemija

I.

2

11:15

Fizika

I.II.

11

11:30

Osnove zdravstv. njege

I.

2

13:00

Vjeronauk

I.II.

3

13:15

Osnove higijene i zdrav. njege

I.

1

PETAK

26.1.2018.

12:00

Latinski j.(usmeni)

I.II.

   18

11:00

Završni ispit(opći smjer)

 

3

11:30

Strukovni sadržaji

 

 

13:00

Hrvatski jezik(završni)

 

 

Natječaj za upis polaznika

NATJEČAJ

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih za školsku 2017./2018. godinu

 

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar upisuje polaznike u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj 2017./2018. godini za sljedeća zanimanja:

 

 

- medicinska sestra – tehničar                                           30 polaznika

- farmaceutski tehničar                                                     10 polaznika

- fizioterapeutski tehničar                                                 10 polaznika

- zdravstveno - laboratorijski tehničar                                5 polaznika

- sanitarni tehničar                                                              5 polaznika

- primalja                                                                          20 polaznika

- medicinski kozmetičar                                                      5 polaznika

- zubotehničar                                                                   10 polaznika

- stomatološka sestra-tehničar                                          10 polaznika

- frizer                                                                                 5 polaznika

 

 

Uz prijavu za upis (obrazac u Školi) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju isključivo u ovjerenoj preslici:

-          izvadak iz matične knjige rođenih

-          svjedodžbe svih razreda završene srednje škole.

 

Dokumentacija za upis dostavlja se osobno u tajništvo Srednje medicinske škola Sestara milosrdnica svakim radnim danom od 9 do 12 sati na adresi: Franjevačka 18, Mostar.

 Natječaj ostaje otvoren do popune predviđenog broja polaznika.

 

Mostar, 10. studenoga 2017.

Zahtjev za upis, Prijavu za upis i Prijavnicu za polaganje ispita možete preuzeti ovdje

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

 • Natječaj za  upis polaznika škola raspisuje po odobrenju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.

 

 • Kandidat uz prijavu prilažu sljedeću dokumentaciju o ovjerenoj preslici :
  • izvadak iz matične knjige rođenih
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole

 

 • Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

 

 • Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

 

 • Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u jednom roku nije ograničen.

 

 • Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok  na oglasnoj ploči u školi i na web stranici medicinska.webs.com

 

 • Uplate za ispite vršiti na žiro račun :
  • Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar
  • žiro račun: 3380002200005953
  • vrsta prihoda: 722611
  • općina: 180
  • proračunska organizacija: 1703005

 

 • Uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati kandidati predaju u tajništvo škole prije ispitnog roka.

 

 • U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

 

 • Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon  izmirenih uplata i položenih svih ispita iz prethodnog razreda.

 

 • Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom  nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovnu prijavu i plaćanje.

 

 • Za ispite  koji se polažu na odjelima SKB Mostar obvezno je ponijeti bijelu kutu, a za ispite frizerskog zanimanja u školskom frizerskom salonu ponijeti svoj pribor.