Srednja medicinska skola Sestara milosrdnica Mostar

Natječaj za upis polaznika

NATJEČAJ

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih za školsku 2017./2018. godinu

 

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar upisuje polaznike u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj 2017./2018. godini za sljedeća zanimanja:

 

 

- medicinska sestra – tehničar                                           30 polaznika

- farmaceutski tehničar                                                     10 polaznika

- fizioterapeutski tehničar                                                 10 polaznika

- zdravstveno - laboratorijski tehničar                                5 polaznika

- sanitarni tehničar                                                              5 polaznika

- primalja                                                                          20 polaznika

- medicinski kozmetičar                                                      5 polaznika

- zubotehničar                                                                   10 polaznika

- stomatološka sestra-tehničar                                          10 polaznika

- frizer                                                                                 5 polaznika

 

 

Uz prijavu za upis (obrazac u Školi) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju isključivo u ovjerenoj preslici:

-          izvadak iz matične knjige rođenih

-          svjedodžbe svih razreda završene srednje škole.

 

Dokumentacija za upis dostavlja se osobno u tajništvo Srednje medicinske škola Sestara milosrdnica svakim radnim danom od 9 do 12 sati na adresi: Franjevačka 18, Mostar.

 Natječaj ostaje otvoren do popune predviđenog broja polaznika.

 

Mostar, 10. studenoga 2017.

Zahtjev za upis, Prijavu za upis i Prijavnicu za polaganje ispita možete preuzeti ovdje

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

 • Natječaj za  upis polaznika škola raspisuje po odobrenju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.

 

 • Kandidat uz prijavu prilažu sljedeću dokumentaciju o ovjerenoj preslici :
  • izvadak iz matične knjige rođenih
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole

 

 • Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

 

 • Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

 

 • Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u jednom roku nije ograničen.

 

 • Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok  na oglasnoj ploči u školi i na web stranici medicinska.webs.com

 

 • Uplate za ispite vršiti na žiro račun :
  • Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar
  • žiro račun: 3380002200005953
  • vrsta prihoda: 722611
  • općina: 180
  • proračunska organizacija: 1703005

 

 • Uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati kandidati predaju u tajništvo škole prije ispitnog roka.

 

 • U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

 

 • Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon  izmirenih uplata i položenih svih ispita iz prethodnog razreda.

 

 • Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom  nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovnu prijavu i plaćanje.

 

 • Za ispite  koji se polažu na odjelima SKB Mostar obvezno je ponijeti bijelu kutu, a za ispite frizerskog zanimanja u školskom frizerskom salonu ponijeti svoj pribor.