Srednja medicinska skola Sestara milosrdnica Mostar

Zahtjev za upis, Prijavu za upis i Prijavnicu za polaganje ispita možete preuzeti ovdje

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

Kandidat uz prijavu prilaže :

  • rodni list,
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole,
  • vjenčani list (za osobe s promijenjenim prezimenom).

Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

Kandidat može prekvalificirati najviše tri razreda u jednoj školskoj godini.

Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u jednom roku nije ograničen.

Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok na oglasnoj ploči u školi i na web stranici medicinska.webs.com

 Uplate za ispite vršiti na žiro račun :

 

  • Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar
  • žiro račun: 3380002200005953
  • vrsta prihoda: 722611
  • općina: 180
  • proračunska organizacija: 1703005

 

 Sva uplata mora se iskoristiti u tekućoj školskoj godini, u suprotnom to su izgubljeni novci.

 U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon izmirenih uplata i položenih svih ispita iz prethodnog razreda.

Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovno plaćanje.

Za ispite koji se polažu na odjelima SKB Mostar obvezno je ponijeti bijelu kutu, a za ispite frizerskog zanimanja u školskom frizerskom salonu ponijeti svoj pribor.